Jane in de consultancywereld

Administratie voor in de akkerbouw

Geen akkerbouwbedrijf kan zonder een goede administratie akkerbouw

Alle akkerbouwbedrijven kweken en verzorgen gewassen. Ieder seizoen zorgt er opnieuw voor dat op een akkerbouwbedrijf werkzaamheden - werkzaamheden waarbij AEC Uden, thuis in de agrarische wereld, graag bij helpt - moeten worden uitgevoerd die de groei en daardoor ook de opbrengst van de gewassen moeten bevorderen. Als agrariër weet en ken je de jaarlijks terugkerende cyclus van in het voorjaar zaaien en daarna in het najaar het resultaat van het zaaien oogsten.

Geen akkerbouwbedrijf kan er zonder een goede administratie akkerbouw

De administratie akkerbouw geeft inzicht in het resultaat van het kweken van de gewassen, de verzorging en het resultaat van het zaaien en het oogsten van de gewassen. Ieder jaar opnieuw geeft administratie binnen de akkerbouw inzicht in de wijze waarop de initiatieven rond de seizoenswerkzaamheden de groei en de beoogde opbrengsten kunnen bevorderen. Gegevens over het zaaiwerk in het voorjaar en rond de oogst in het najaar leert veel en geeft veel inzicht in de resultaten van de geplande, maar ook van de uitgevoerde werkzaamheden. Dat vraagt elk seizoen opnieuw werkzaamheden die de groei en de opbrengst van de gewassen bevorderen. De jaarlijkse cyclus gaat daarom bij de akkerbouwers over om op het juiste moment te zaaien in het voorjaar en om vervolgens te kunnen oogsten in het najaar. 

Iedere agrariër krijgt de administratie akkerbouw die hij verdient

Een goede agrariër weet ook zonder administratie akkerbouw wanneer welke werkzaamheden moeten gebeuren. Zo helpt een administratie akkerbouw de agrariër om zijn werkzaamheden te plannen. Werkzaamheden die jaarlijks moeten worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden rond de voorbereiding van het grondwerk, de planning van het onderhoud, de voorbereiding van de oogst en het noodzakelijke transport hiervan. In de administratie akkerbouw is bijvoorbeeld terug te vinden de jaarlijkse activiteiten die nodig zijn voor het telen van bieten, graan of mais. Maar ook bijvoorbeeld van de werkzaamheden rond het telen van bloemen, fruitbomen, paprika en of andere gewassen. De werkzaamheden en de administratie akkerbouw kunnen uitgevoerd worden in het veld maar ook als tuinder of voor een tuinder in een kas of op kantoor van het akkerbouwbedrijf.

Inzicht door de administratie akkerbouw 

De administratie akkerbouw geeft inzicht in de werkzaamheden rond de teeltvoorbereiding, maar natuurlijk ook over de oogst. Daarnaast enig inzicht in de bodemkunde, benodigde technieken, noodzakelijke gewasbescherming en natuurlijk ook over de wijze van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. In de administratie zijn daarom allerlei zaken terug te vinden die belangrijk zijn voor het goed kunnen functioneren als akkerbouwbedrijf. In de akkerbouw zijn verschillende specialistische bedrijven. Zo zijn er sommige gespecialiseerd in de bollenteelt, maar ook in de sierteelt. Daarnaast zijn er agrariërs die zich uitsluitend bezighouden met de (fruit)bomen of groenteteelt.


Delen